• Vandaag waren Silvia en Henk onze gasten tijdens de training. Hun bezoek vloeit voort uit een zoekactie in het verleden. Jaarlijks zijn ze een of meerdere keren aanwezig tijdens een training en zijn ook daadwerekelijk slachtoffer voor de honden.
    Vandaag waren de weergoden ons niet goed gezind, want het was koud. Maar Henk had zich een prima plek uitgezocht waar hij weinig last had van de wind.