• Alle beschikbare plekken van de GAK9 mantrailworkshop zijn geboekt. Eventueel is er nog plek voor een toehoorder. 
    De instructie ligt zoals in het voorjaar van 2017 in handen van José Gonkel. Ze wordt geassisteerd door Marieke Schuurman.